Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 5

1 sierpnia 2017 r. Zarząd województwa zaktualizował zapisy w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
Wykaz zmian
 
 
Dokumenty są również dostępne w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS