bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

5 września 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 z poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. 
Ocena merytoryczna rozpocznie się 6 września 2017 r.

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS