Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie.

 

Wybór ekspertów

Instytucja Zarządzająca zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji. Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja organizująca konkurs.

 

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów. Zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

 

Poniżej lista kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Pliki do pobrania

Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją

2017-12-15

Wykaz kandydatów na ekspertów

2017-10-30

Umowa z ekspertem EFS

2017-09-22

Umowa z ekspertem EFRR

2017-09-22

Aktualizacja danych kandydatów na ekspertów – wzór

2017-10-30

Regulamin naboru

2017-07-19

Załącznik nr 1

2017-07-19

Załącznik nr 2

2017-07-19

Załącznik nr 3

2017-07-19

Załącznik nr 4

2017-07-19

Załącznik nr 5

2017-07-19

Załącznik nr 6

2017-07-19

Załącznik nr 7

2017-07-19

Załącznik nr 8

2017-07-19

Załącznik nr 9

2017-07-19

Regulamin naboru z 5.05.2017 r. (wersja archiwalna)

2017-05-05

Regulamin naboru z 17.08.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-08-17

Regulamin naboru z 16.05.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 25.02.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 15.09.2015 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 1.09.2015 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS