Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie.

 

Ogłoszenie o naborze - komunikat z 28 marca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie - Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy) oraz informuje o zmianie wymogów wobec kandydatów na ekspertów w tej dziedzinie.

Pełna wersja ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów

 

Wybór ekspertów

Instytucja Zarządzająca zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji. Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja organizująca konkurs.

 

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów. Zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

 

Poniżej lista kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Wykaz kandydatów na ekspertów

2017-03-27

Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją

2017-02-14

Regulamin naboru – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 1 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 2 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 3 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 4 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 5 – wersja z 28.03.2017 r.

2017-03-28

Załącznik nr 6 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 7 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 8 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Załącznik nr 9 – wersja z 4.1.2017 r.

2017-01-03

Regulamin naboru z 17.08.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-08-17

Regulamin naboru z 16.05.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 25.02.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 15.09.2015 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 1.09.2015 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS