Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Uchwały

Pliki do pobrania

Uchwała nr 180/2017 – powołanie Grupy roboczej do spraw efektywności Unii Europejskiej 2014-2020

2017-03-09

Uchwała nr 179/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2017-03-09

Uchwała nr 178/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2017-03-09

Uchwała nr 177/2017 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.5

2017-03-09

Uchwała nr 176/2017 – zmiana Uchwały nr 83/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2017-03-09

Uchwała nr 175/2017 – zmiana Uchwały nr 82/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.2

2017-03-09

Uchwała nr 174/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2017-03-09

Uchwała nr 173/2017 – zmiana Uchwały nr 9/2015 kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2017-03-09

Uchwała nr 172/2017 – zmiana Uchwały nr 58/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.5

2017-03-09

Uchwała nr 171/2017 – zmiana Uchwały nr 39/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.4

2017-03-09

Uchwała nr 170/2017 – zmiana Uchwały nr 65/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.3

2017-03-09

Uchwała nr 169/2017 – zmiana Uchwały nr 8/1015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.1

2017-03-09

Uchwała nr 168/2017 – zmiana Uchwały nr 22/1015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2017-03-09

Uchwała nr 167/2017 - zmian Uchwały nr 34/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2017-02-08

Uchwała nr 166/2017 – zmiana Uchwały nr 139/2016, kryteria wyboru projektów, instrumenty finansowe

2017-02-08

Uchwała nr 165/2017 – kryteria wyboru projektów dla działań/poddziałań

2017-02-08

Uchwała nr 164/2016 – zmiana Uchwały nr 61/2016, Plan ewaluacji RPO WiM 2014–2020

2017-01-25

Uchwała nr 163/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2016-12-28

Uchwała nr 162/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2016-12-28

Uchwała nr 161/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2016-12-28

Uchwała nr 160/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2016-12-28

Uchwała nr 159/2016 – kryteria wyboru projektów dla działań/ poddziałań RPO WiM 2014–2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2016-12-28

Uchwała nr 158/2016 – zmiana Uchwały nr 53/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.2

2016-12-28

Uchwała nr 157/2016 – zmiana Uchwały nr 76/2016 kryteria wyboru pojektów, Poddziałanie 1.5.1

2016-12-28

Uchwała nr 156/2016 – zmiana Uchwały nr 64/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.6

2016-12-28

Uchwała nr 155/2016 – zmiana Uchwały nr 23/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.4

2016-12-28

Uchwała nr 154/2016 – zmiana Uchwały nr 52/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.2

2016-12-28

Uchwała nr 153/2016 – zmiana Uchwały nr 39/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.4

2016-12-12

Uchwała nr 152/2016 – zmiana Uchwały nr 36/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.2

2016-12-12

Uchwała nr 151/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.2

2016-12-12

Uchwała nr 150/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.1

2016-12-12

Uchwała nr 149/2016 – zmiana Uchwały nr 60/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.2

2016-12-12

Uchwała nr 148/2016 – zmiana Uchwały nr 54/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 5.1

2016-12-12

Uchwała nr 147/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.3

2016-12-12

Uchwała nr 146/2016 – zmiana Uchwały nr 26/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.4

2016-12-12

Uchwała nr 145/2016 – zmiana Uchwały nr 65/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.3

2016-12-12

Uchwała nr 144/2016 – zmiana Uchwały nr 28/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat B)

2016-12-12

Uchwała nr 143/2016 – zmiana Uchwały nr 27/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat A)

2016-12-12

Uchwała nr 142/2016 – zmiana Uchwały nr 62/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.5

2016-12-12

Uchwała nr 141/2016 – zmiana Uchwały nr 51/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 2 typu projektów)

2016-12-12

Uchwała nr 140/2016 – zmiana Uchwały nr 50/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 1 typu projektów)

2016-12-12

Uchwała nr 139/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.3,Poddziałanie 1.5.3, Poddziałanie 1.5.4, Poddziałanie 1.5.5

2016-12-12

Uchwała nr 138/2016 – zmian Uchwały nr 69/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.2

2016-12-12

Uchwała nr 137/2016 – zmiana Uchwały nr 11/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.2 – projekty pozakonkursowe

2016-10-10

Uchwała nr 136/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.1 – projekty pozakonkursowe

2016-10-10

Uchwała nr 135/2016 – zmiana Uchwały nr 116/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.3 – projekty pozakonkursowe

2016-10-10

Uchwała nr 134/2016 - zmiana Uchwały nr 57/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.1

2016-10-10

Uchwała nr 133/2016 - zmiana Uchwały nr 56/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.2

2016-10-10

Uchwała nr 132/2016 – zmiana Uchwały nr 35/20016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.1

2016-10-10

Uchwała nr 131/2016 - kryteria wyboru projektów, Działanie 3.2

2016-10-10

Uchwała nr 130/2016 – zmiana Uchwały nr 101/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2 (Schemat B)

2016-10-10

Uchwała nr 129/2016 - kryteria wyboru projektów, Działanie 1.1

2016-10-10

Uchwała nr 128/2016 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2016-10-10

Uchwała nr 127/2016 - zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań

2016-10-10

Uchwała nr 126/2016 - zmiana Uchwały nr 70/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2

2016-10-10

Uchwała nr 125/2016 – zmian Uchwały nr 33/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 3.1

2016-08-03

Uchwała nr 124/2016 – zmian Uchwały nr 13/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2016-07-08

Uchwała nr 123/2016 – zmian uchwały nr 12/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.2

2016-07-08

Uchwała nr 122/2016 – zmian Uchwały nr 11/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.1

2016-07-08

Uchwała nr 121/2016 - zmiana Uchwały nr 65/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.3

2016-07-08

Uchwała nr 120/2016 – zmiana Uchwały nr 8/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.1

2016-07-08

Uchwała nr 119/2016 - zmiana Uchwały nr 22/20015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2016-07-08

Uchwała nr 118/2016 - zmiana Uchwały nr 38/20015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3 - pozakonkursowe

2016-07-08

Uchwała nr 117/2016 – zmiana Uchwały nr 37/20015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3 - konkursowe

2016-07-08

Uchwała nr 116/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.3

2016-07-08

Uchwała nr 115/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.3

2016-07-08

Uchwała nr 114/2016 - zmiana Uchwały nr 45/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.2

2016-07-08

Uchwała nr 113/2016 - zmiana Uchwały nr 34/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.1

2016-07-08

Uchwała nr 112/2016 - kryteria zatwierdzenia wyboru projektów, Działanie 4.5

2016-07-08

Uchwała nr 111/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.4.

2016-07-08

Uchwała nr 110/2016– zatwierdzenie Sprawozdania rocznego za lata 2014-2015 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-06-16

Uchwała nr 109/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.1

2016-06-16

Uchwała nr 108/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.3

2016-06-16

Uchwała nr107/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 5.4.1

2016-06-16

Uchwała nr 106/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.2

2016-06-16

Uchwała nr 105/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.4

2016-06-16

Uchwała nr 104/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat B)

2016-06-16

Uchwała nr 103/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat A)

2016-06-16

Uchwała nr 102/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.4

2016-06-16

Uchwała nr 101/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2 (Schemat B)

2016-06-16

Uchwała nr 100/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2 (Schemat A)

2016-06-16

Uchwała nr 99/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2016-06-16

Uchwała nr 98/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.1

2016-06-16

Uchwała nr 97/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.1 –projekty pozakonkursowe

2016-06-16

Uchwała nr 96/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.1-projekty

2016-06-16

Uchwała nr 95/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.2

2016-06-16

Uchwała nr 94/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 2 typu projektów: Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach)

2016-06-16

Uchwała nr 93/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 1 typu projektów: Wsparcie infrastruktury B+R)

2016-06-16

Uchwała nr 92/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.3

2016-06-16

Uchwała nr 91/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.2

2016-06-16

Uchwała nr 90/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.1. (Schemat B)

2016-06-16

Uchwała nr 89/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.1 (Schemat A)

2016-06-16

Uchwała nr 88/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.5

2016-06-16

Uchwała nr 87/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 9.2

2016-06-16

Uchwała nr 86/2016– kryteria wyboru projektów, Działanie 7.3

2016-06-16

Uchwała nr 85/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.2

2016-06-16

Uchwała nr 84/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.1

2016-06-16

Uchwała nr 83/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2016-06-16

Uchwała nr 82/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.2

2016-06-16

Uchwała nr 81/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2016-06-16

Uchwała nr 80/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.1

2016-06-16

Uchwała nr 79/2016 - – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.2

2016-06-16

Uchwała nr 78/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.1

2016-06-16

Uchwała nr 77/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 5.4.2

2016-06-16

Uchwała nr 76/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.1,

2016-06-16

Uchwała nr 75/2016 – zmiana Uchwały nr 13/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2016-03-30

Uchwała nr 74/2016 – zmian uchwały nr 12/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.2

2016-03-30

Uchwała nr 73/2016 – zmian Uchwały nr 11/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.1

2016-03-30

Uchwała nr 72/2016 - zmiana Uchwały nr 10/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2016-03-30

Uchwała nr 71/2016 – zmiana Uchwały nr 9/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2016-03-30

Uchwała nr 70/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2

2016-03-30

Uchwała nr 69/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.2

2016-03-30

Uchwała nr 68/2016 – zmiana Uchwały nr 35/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.3

2016-03-30

Uchwała nr 67/2016 – zmian Uchwały nr 6/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 7.1

2016-03-30

Uchwała nr 66/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.2

2016-03-30

Uchwała nr 65/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałania 1.4.3

2016-03-30

Uchwała nr 64/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.6 (Schemat B)

2016-03-30

Uchwała nr 63/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.6 (Schemat A)

2016-03-30

Uchwała nr 62/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.5

2016-03-30

Uchwała nr 61/2016 – zatwierdzenie Planu Ewaluacyjnego RPO WiM 2014-2020

2016-03-01

Uchwała nr 60/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.2

2016-03-01

Uchwała nr 59/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.1

2016-03-01

Uchwała nr 58/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.5

2016-03-01

Uchwała nr 57/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.1

2016-03-01

Uchwała nr 56/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.2

2016-03-01

Uchwała nr 55/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.1

2016-03-01

Uchwała nr 54/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 5.1

2016-03-01

Uchwała nr 53/2016 - – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.2

2016-03-01

Uchwała nr 52/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.2

2016-03-01

Uchwała nr 51/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1, typ 2

2016-03-01

Uchwała nr 50/2016 - kryteriów wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1, typ 1

2016-03-01

Uchwała nr 49/2015– kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2016-01-26

Uchwała nr 48/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.3

2016-01-26

Uchwała nr 47/2015 –kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2016-01-26

Uchwała nr 46/2015- kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2016-01-26

Uchwała nr 45/2015– kryteria wyboru projektów, Działanie 4.2

2016-01-25

Uchwała nr 44/2015 powołanie Grupy roboczej do spraw włączenia społecznego i rynku

2016-01-25

Uchwała nr 43/2015– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.2

2016-01-25

Uchwała nr 42/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2016-01-25

Uchwała nr 41/2015 - kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.1

2016-01-26

Uchwała nr 40/2015 - zmiany do Strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020

2016-01-25

Uchwała nr 39/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.4

2016-01-25

Uchwała nr 38/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3 - projekty pozakonkursowe

2016-01-25

Uchwała nr 37/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3

2016-01-25

Uchwała nr 36/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.2

2016-01-25

Uchwała nr 35/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.3

2016-01-25

Uchwała nr 34/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 4.1

2016-01-25

Uchwała nr 33/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 3.1

2016-01-25

Uchwała nr 32/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 5.4.1

2016-01-25

Uchwała nr 31/2015 – kryteria wyboru projektów, Działanie 5.3

2016-01-25

Uchwała nr 30/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 5.2 - projekty pozakonkursowe

2016-01-25

Uchwała nr 29/2015 – kryteria wyboru projektów, Działanie 5.2

2016-01-26

Uchwała nr 28/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 - Schemat B

2016-01-26

Uchwała nr 27/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 - Schemat A

2016-01-25

Uchwała nr 26/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.4

2016-01-25

Uchwała nr 25/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałania 1.4.1-projekty pozakonkursowe

2016-01-25

Uchwała nr 24/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.1

2016-01-25

Uchwała nr 23/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.4

2016-01-25

Uchwała nr 22/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2016-01-25

Uchwała nr 21/2015 - powołanie grupy roboczej do spraw edukacji

2015-09-23

Uchwała nr 20/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.1

2015-09-23

Uchwała nr 19/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2015-09-23

Uchwała nr 18/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2015-09-23

Uchwała nr 17/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.6

2015-09-23

Uchwała nr 16/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.5

2015-09-23

Uchwała nr 15/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.3

2015-09-23

Uchwała nr 14/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2015-09-23

Uchwała nr 13/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2015-09-23

Uchwała nr 12/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.2

2015-09-23

Uchwała nr 11/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.1

2015-09-23

Uchwała nr 10/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2015-09-23

Uchwała nr 9/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2015-09-23

Uchwała nr 8/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.1

2015-09-23

Uchwała nr 7/2015 - powołanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki

2015-08-07

Uchwała nr 6/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 7.1

2015-08-07

Uchwała nr 5/2015 - Strategia komunikacji RPO WiM 2014-2020

2015-08-07

Uchwała nr 4/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2015-08-07

Uchwała nr 3/2015 - zatwierdzenie kryteriów dostępu, Działanie 10.1

2015-08-07

Uchwała nr 2/2015 - kryteria wyboru projektów, Pomoc techniczna

2015-08-07

Uchwała nr 1/2015 - regulamin Komitetu Monitorującego

2015-08-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS