Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowa podstrona – Zapytanie ofertowe Wnioskodawcy

Jeśli jesteś wnioskodawcą/potencjalnym beneficjentem, który nie posiada strony internetowej, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie chcesz rozpocząć realizację projektu, to możesz skorzystać z podstrony Zapytania ofertowe Wnioskodawcy.

 

Jest ona przeznaczona do publikacji zapytań ofertowych – zgodnie z zapisami z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz. 6.5.2, pkt 11).

 

Poniżej kilka zasad dotyczących umieszczania materiałów na stronie:

1. Przyjmujemy materiały w formacie: doc, docx lub pdf; na stronie nie będziemy publikować materiałów w formacie jpg i skanów (zobacz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków… , rozdz. 6.5.2, pkt 8)

2. Materiały prześlij najpóźniej na 3 dni robocze przed publikacją, na adres: redakcjarpo@warmia.mazury.pl.

3. Wraz z materiałami do publikacji, prześlij: krótki opis zamówienia, czyli najistotniejsze informacje – czego dotyczy zapytanie (przedmiot zamówienia) i data rozstrzygnięcia zapytania oraz Twoje dane kontaktowe (mail, telefon).

4. Po rozstrzygnięciu zapytania, prześlij informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Pamiętaj, że odpowiadasz za treść publikowanych materiałów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.