Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Projekty własne

Projekty realizowane przez województwo w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

 

Rok 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2023 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2023 w ramach działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy

Dofinansowanie projektu: 50 183 315,75 zł

 

2. Ewaluacja i badania w 2023 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 404 614,01 zł

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2023 roku

Cel projektu: zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję.

Planowane efekty: wyższa jakość i większa absorbcja środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Wartość projektu: 2 300 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 955 000,00 zł

 

Rok 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2022 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2022 w ramach działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 39 100 000,00 zł


2. Ewaluacja i badania w 2022 r. związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 800 000,00 zł3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2022 roku

Cel projektu: zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję.

Planowane efekty: wyższa jakość i większa absorbcja środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Wartość projektu: 1 347 638,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 145 493,10 zł

 

Rok 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2021 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla UM WWM na rok 2021 w ramach działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 32 725 000,00 zł2. Ewaluacja i badania w 2021 r. związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 710 000,00 zł3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2021 roku

Cel projektu: zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję.

Planowane efekty: wyższa jakość i większa absorbcja środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Wartość projektu: 1 111 642,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 944 896,41 zł

 

Rok 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2020 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2020 w ramach działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 32 300 000,00 zł2. Ewaluacja i badania w 2020 r. związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 572 500,00 zł3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2020 roku

Cel projektu: zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję.

Planowane efekty: wyższa jakość i większa absorbcja środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Wartość projektu: 993 302,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 844 306,91 zł

 

Rok 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2019 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2019 w ramach działania 12.1

Założenia projektu polegają na:

 • zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
 • zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
 • zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
 • zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 31 495 000,00 zł

 

2. Ewaluacja i badania w 2019 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Realizacja projektu polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 387 000,00 zł

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2019 roku

Cel projektu: zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 w 2019 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję.

Planowane efekty: wyższa jakość i większa absorbcja środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Wartość projektu: 1 892 775,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 608 859,14 zł

 

Rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2018 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla UM WWM na rok 2018 w ramach działania 12.1 

Dofinansowanie projektu: 30 931 000,00 zł

Założenia projektu polegają na:

 •  zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020; 

 • zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;

 • zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020;

 • zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.


2. Ewaluacja i badania w 2018 r. związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Dofinansowanie projektu: 1 147 500,00 zł

Realizacja projektu polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2018 roku

Cel projektu: zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 w 2019 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję.

Planowane efekty: wyższa jakość i większa absorbcja środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Wartość projektu: 2 180 268,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 853 228,44 zł

 

Rok 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2017 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 30 939 572,93

Dofinansowanie projektu: 26 298 636,99 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników. Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

 • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020,

 • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja Działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Ewaluacja i badania w 2017 roku związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 275 000,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do sprawnej realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania po 2020 r. Realizacja projektu zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji. Zakłada się przeprowadzenie następujących typów ewaluacji: bieżąca, ex post – po zakończeniu programu oraz ewaluacji ex ante przyszłej perspektywy finansowej.

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2017 roku

Cel projektu: zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji Funduszy Europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Planowane efekty: rozpowszechnienie wiedzy wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności

Wartość projektu: 960 122,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 816 103,96 zł

 

 Rok 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2016 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 28 027 824,71

Dofinansowanie projektu: 23 823 651,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań, m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników.  Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

 • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020;

 • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Ewaluacja i badania w 2016 roku związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Wartość projektu: 770 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 654 500,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do sprawnej realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania po 2020 r. Realizacja projektu zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji. Zakłada się przeprowadzenie następujących typów ewaluacji: bieżąca, ex post – po zakończeniu programu oraz ewaluacji ex ante przyszłej perspektywy finansowej.

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2016 roku

Cel projektu: zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji Funduszy Europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Planowane efekty: rozpowszechnienie wiedzy wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności

Wartość projektu: 773 001,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 657 051,08 zł

 

Rok 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2015 roku realizuje projekty Pomocy technicznej dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 w ramach działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 2 160 061,80 zł

Dofinansowanie projektu: 1 836 052,53 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników.  Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

 • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020;

 • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w roku 2015

Cel projektu: zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji Funduszy Europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Planowane efekty: rozpowszechnienie wiedzy wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności

Wartość projektu: 46 827,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 39 803,20 zł

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.