Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na organizację spotkań informacyjnych

2017-03-13

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy szafek do przechowywania kluczy

2017-01-23

Zapytanie ofertowe na najem 17 kserokopiarek

2016-12-13

Zapytanie ofertowe na zapewnienie zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIV Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020

2016-12-01

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania roboczego

2016-11-16

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia intensywnego warsztatu z zakresu zastosowania Prawa zamówień publicznych w ramach Programów Operacyjnych

2016-11-15

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia „Ocena projektów unijnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020

2016-11-09

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej

2016-11-08

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji cyklu 3 konferencji pn. „Fundusze! Przystań – skorzystaj!” poświęconych wdrażaniu Programowi Regionalnemu

2016-10-14

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy opracowanych materiałów informacyjno-promocyjnych

2016-10-14

Zapytanie ofertowe polegające na wykonaniu usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu intensywnego warsztatu z zakresu zastosowania Prawa zamówień publicznych

2016-10-05

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej bindownicy elektrycznej oraz gilotyny A3

2016-10-05

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej i hotelowej

2016-09-27

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu pt. Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę

2016-09-26

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia „Ocena projektów unijnych w ramach RPO WiM 2014-2020”.

2016-09-02

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji XII posiedzenia Komitetu Monitorującego

2016-08-29

Zapytanie ofertowe na kampanię promocyjną RPO WiM 2014-2020

2016-08-17

Zapytanie ofertowe na opracowanie warstwy tekstowej Przewodnika multimedialnego

2016-08-04

Zapytanie ofertowe na dostawę nowych niszczarek

2016-07-29

Zapytanie dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia ekspertów ds. środowiska

2016-07-12

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na czyszczenie/przegląd 3 klimatyzatorów

2016-07-05

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w lipcu br. przy użyciu gablot reklamowych typu citylight na terenie miasta Olsztyn

2016-06-15

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie kampanii promocyjnej

2016-06-08

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej.

2016-06-02

Rozeznanie cenowe - szkolenie „Pomoc publiczna w perspektywie 2014-2020"

2016-05-09

Zapytanie ofertowe – na opracowanie i druk broszur

2016-05-05

Zapytanie na zapewnienie zaplecza konferencyjnego i usługi gastronomicznej - 25.05.2016 r.

2016-04-29

Zapytanie ofertowe - na pomiar, dostawę i montaż rolet i verticali

2016-04-04

Zapytanie ofertowe na zapewnienie zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej

2016-03-25

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

2016-03-24

Zapytanie na dostawę tonerów do kserokopiarek

2016-03-07

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej

2016-03-03

Rozeznanie cenowe - szkolenie „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020”

2016-03-02

Rozeznanie cenowe - szkolenie "Antykorupcja i nadużycia finansowe związane z RPO WiM 2014-2020"

2016-03-02

Rozeznanie cenowe

2016-03-01

Zaproszenie do rozeznania cenowego i złożenia oferty na usługi restauracyjno-konferencyjne

2016-02-29

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie koreferatu.

2016-02-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej

2016-01-27

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej

2015-12-29

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego

2015-12-22

Zapytanie ofertowe polegające na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej

2015-12-22

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego z zakresu języka angielskiego

2015-12-01

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej

2015-11-20

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej podczas spotkania roboczego

2015-11-17

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

2015-11-16

Zaproszenie do złożenia oferty - usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego z zakresu języka angielskiego.

2015-11-12

Zaproszenie do złożenia oferty - zapewnienie zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej

2015-11-05

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę, montaż mebli oraz zakup i montaż sprzętu AGD

2015-10-30

Zaproszenie do złożenia ofery na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów „Prawo zamówień publicznych w kontekście Funduszy Europejskich”

2015-10-26

Zapytanie ofertowe - na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych

2015-10-23

Zapytanie ofertowe - zaplecze konferencyjne, usługa hotelowa i gastronomiczna

2015-10-01

Zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Prezentacje i wystąpienia publiczne"

2015-09-22

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym - IP Przedsiębiorczość

2015-09-14

Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja i przeprowadzenie szkoleń

2015-08-11

Zaproszenie do złożenia oferty - tablice informacyjne

2015-08-04

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie roll up'ów

2015-08-04

Zaproszenie do złożenia oferty - zapewnienie zaplecza konferencyjnego oraz usługa gastronomiczna

2015-07-24

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tłumaczenia

2015-07-24

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym - eksperci EFRR

2015-07-17

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym - eksperci EFS

2015-07-17

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

2015-07-13

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas II Posiedzenia KM RPO WiM 2014-2020.

2015-07-08

Zaproszenie do wzięcia udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie usługi ekspercko-doradczej

2015-07-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.