Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na opracowanie warstwy tekstowej Przewodnika multimedialnego

Zapytanie ofertowe na opracowanie warstwy tekstowej Przewodnika multimedialnego

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu warstwy tekstowej Przewodnika multimedialnego po Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 obejmujące napisanie, redakcję i korektę tekstów do Przewodnika.

 

Komunikat z 18 sierpnia 2016roku

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Pracownia edytorska INICJAŁKA Anna Westfeld; 10-687 Olsztyn, Ruś 143.

Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznaną w kryteriach oceny podanych w zaproszeniu do złożenia oferty. Łącznie oferta otrzymała 89,75 pkt.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert

Dostępne formaty: DOCX (242kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: PDF (331kb) |

Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (278kb) |

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dostępne formaty: DOC (273kb) |

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOC (274kb) |

Tekst do opracowania

Dostępne formaty: DOCX (227kb) |

Umowa

Dostępne formaty: DOCX (241kb) |

Oświadczenie

Dostępne formaty: DOCX (232kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.