Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania roboczego

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania roboczego

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej
i gastronomicznej podczas spotkania roboczego dotyczącego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności
i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014–2020 w kontekście zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: PDF (194kb) |

Zaproszenie

Dostępne formaty: PDF (129kb) |

Informacja o zmianach w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

Obowiązuje od: 2016-11-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (329kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja 17.11.2016

Dostępne formaty: PDF (588kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (129kb) |

Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (166kb) |

Wzór umowy

Dostępne formaty: PDF (148kb) |

Propozycja menu

Dostępne formaty: DOC (225kb) |

Propozycja zakwaterowania

Dostępne formaty: DOC (71kb) |

Oświadczenie

Dostępne formaty: DOCX (134kb) |

Protokół odbioru

Dostępne formaty: DOC (150kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.