Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej i hotelowej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej i hotelowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej i hotelowej podczas spotkania podsumowującego doświadczenia Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w pierwszych dwóch kwartałach 2016 r.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: DOC (284kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dostępne formaty: DOCX (347kb) |

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostępne formaty: DOC (126kb) |

Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOCX (110kb) |

Wzór umowy

Dostępne formaty: DOC (136kb) |

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOCX (367kb) |

Protokół odbioru

Dostępne formaty: DOC (59kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.