Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zamkniętego nt.: „Zastosowanie Prawa Zamówień Publicznych w ramach Programów Operacyjnych/Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów” dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WIM 2014-202.

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostępne formaty: DOC (238kb) |

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Dostępne formaty: DOC (434kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dostępne formaty: DOCX (207kb) |

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (190kb) |

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - po zmianach

Dostępne formaty: DOC (162kb) |

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - nieaktualny

Dostępne formaty: DOC (162kb) |

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

Dostępne formaty: DOC (212kb) |

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków - po zmianie

Dostępne formaty: DOCX (188kb) |

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków - nieaktualny

Dostępne formaty: DOCX (188kb) |

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - po zmianie

Dostępne formaty: DOCX (190kb) |

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - nieaktualny

Dostępne formaty: DOCX (190kb) |

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - po zmianach

Dostępne formaty: DOC (152kb) |

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - niektualny

Dostępne formaty: DOC (152kb) |

Załącznik nr 7 Protokół odbioru - po zmianach

Dostępne formaty: DOC (145kb) |

Załącznik nr 7 Protokół odbioru - nieaktualny

Dostępne formaty: DOC (145kb) |

Załącznik nr 8 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (151kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.