Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie koreferatu.

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie koreferatu.

Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie koreferatu do „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  – Rekomendacji strategicznej w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych IF”. Analiza została przeprowadzona przez firmę Agrotec Polska Sp. z o.o. w 2015 r. na zlecenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Raport końcowy pn. „Analiza opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Rekomendacja strategiczna w zakresie wyboru opcji wdrożeniowych IF” wraz z raportem metodologicznym zostanie przekazany podmiotom zainteresowanym udziałem w rozeznaniu cenowym i złożeniem oferty drogą elektroniczną na prośbę przesłaną na adres bpr2@warmia.mazury.pl.
Usługa finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający prosi o nadsyłanie ofert w terminie do 25 lutego 2016 r. do godz. 10.00

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w Zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: DOC (116kb) |

Zapytanie ofertowe

Dostępne formaty: PDF (820kb) |

Projekt umowy

Dostępne formaty: PDF (618kb) |

Zał.1 wykaz usług koreferat

Dostępne formaty: DOC (82kb) |

Zał.3 formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (75kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.