Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie na dostawę tonerów do kserokopiarek

Zapytanie na dostawę tonerów do kserokopiarek

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych – tonerów do kserokopiarek.

Data dostarczenia ofert 15 marca 2016 r.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: DOC (290kb) |

Zapytanie

Dostępne formaty: DOC (238kb) |

Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOCX (142kb) |

Zał. 2 Formularz specyfikacji cenowej

Dostępne formaty: XLS (31kb) |

Zał. 3 Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (167kb) |

Zał. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Dostępne formaty: DOC (189kb) |

Zał. 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dostępne formaty: DOC (189kb) |

Zał. 6 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOC (193kb) |

Zał. 7 Projekt umowy

Dostępne formaty: DOCX (60kb) |

Zał. 8 Oświadczenie Wykonawcy oferującego dostawę materiałów równoważnych

Dostępne formaty: DOCX (138kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.