Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na organizację spotkań informacyjnych

Zapytanie ofertowe na organizację spotkań informacyjnych

Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań informacyjnych podzielona na 4 części:

  • część a – organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie obejmująca zapewnienie usługi cateringowej w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020;
  • część b kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Olsztynie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020;
  • część c – kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Elblągu dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020;
  • część dkompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Ełku dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Termin składania ofert do 21 marca 2017 roku do godziny 10.00.

W związku z omyłką, która nastąpiła w Bazie konkurencyjności (załącznik opisany jako Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1d zawierał treść odnoszącą się do części c) termin składania ofert ulega wydłużeniu o jeden dzień, czyli do 22 marca 2017 roku do godziny 10.00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 
 

20.03.2017 r.
Pytanie: Proszę o doprecyzowanie, co zmawiający ma na myśli w formularzu ofertowym w tabelce dotyczącej całkowity koszt brutto 1 osoba? Chodzi tutaj o catering + wynajęcie sali czy sam catering?

Odpowiedź:

W formularzu ofertowym Zamawiający ma na myśli, że „Całkowity koszt brutto 1 osoby (w złotych)” dotyczy wyłącznie kosztu bufetu kawowego (cateringu) w przeliczeniu na 1 uczestnika spotkania. Cena nie obejmuje wynajmu sali. Dotyczy to zarówno kompleksowej organizacji spotkań informacyjnych obejmującej zapewnienie usługi cateringowej i wynajem sali w Olsztynie, Elblągu i Ełku dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (załącznik 2b, załącznik 2c, załącznik 2d).

 

21.03.2017 r.
Pytanie:

Z formularza ofertowego nie wynika jednoznacznie, że jest to koszt za catering. W związku z tym proszę o dokonanie zmiany w formularzu, z której jednoznacznie będzie wynikało, że jest to cena za catering. Czy w związku z tym termin składania ofert ulegnie zmianie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia do tej części dokumentu (tj. formularza ofertowego) zostały już złożone oraz że termin składania ofert nie wymaga wydłużenia.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki

Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22 marca 2017 r.

Obowiązuje od: 2017-03-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (291kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (338kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1a

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (297kb) |

Formularz ofertowy 2a

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (281kb) |

Oświadczenie o spełnieniu warunków 3a

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (348kb) |

Oświadczenie o braku powiązań 4a

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (275kb) |

Projekt umowy 5a

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (184kb) |

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 6a

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (232kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1b

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (94kb) |

Formularz ofertowy 2b

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (286kb) |

Oświadczenie o spełnieniu warunków 3b

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (348kb) |

Oświadczenie o braku powiązań 4b

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (276kb) |

Projekt umowy 5b

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (157kb) |

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 6b

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (232kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1c

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (94kb) |

Formularz ofertowy 2c

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (286kb) |

Oświadczenie o spełnieniu warunków 3c

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (348kb) |

Oświadczenie o braku powiązań 4c

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (276kb) |

Projekt umowy 5c

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (164kb) |

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 6c

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (233kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1d

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (94kb) |

Formularz ofertowy 2d

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (286kb) |

Oświadczenie o spełnieniu warunków 3d

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (348kb) |

Oświadczenie o braku powiązań 4d

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (276kb) |

Projekt umowy 5d

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (164kb) |

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 6d

Obowiązuje od: 2017-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (233kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.