Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe polegające na wykonaniu usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu intensywnego warsztatu z zakresu zastosowania Prawa zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe polegające na wykonaniu usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu intensywnego warsztatu z zakresu zastosowania Prawa zamówień publicznych

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostępne formaty: DOCX (205kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dostępne formaty: DOCX (347kb) |

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostępne formaty: DOC (288kb) |

Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (191kb) |

Protokół odbioru

Dostępne formaty: DOC (59kb) |

Wzór umowy

Dostępne formaty: DOCX (59kb) |

Wykaz szkoleń dodatkowych

Dostępne formaty: DOC (165kb) |

Upoważnienie do przetważania danych osobowych

Dostępne formaty: DOCX (135kb) |

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOCX (367kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.