Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) i nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

W celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie jednego stacjonarnego szkolenia zamkniętego nt.: „Zastosowanie Prawa Zamówień Publicznych w ramach Programów Operacyjnych/Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów” dla ok.129 pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

 

Cena szkolenia powinna uwzględniać koszty:

  • wynagrodzenie trenera/wykładowcy szkolenia;
  • przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych;
  • przygotowania certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz ankiety ewaluacyjne, pre- testów i post – testów wraz z raportem wskazującym na wyniki, efekty szkolenia, a także dalsze formy doskonalenia w tym zakresie.

Prosimy o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów za realizację ww. usługę (cena netto i brutto).

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji cenowej w terminie do 04.03.2016 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.tomkowicz@warmia.mazury.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Organizacyjny, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1.  

Osoba do kontaktu w sprawie wykonania usługi: Anita Tomkowicz – pokój nr 140, tel. 89 52 19 596.

Załączniki

Treść rozeznania

Dostępne formaty: DOCX (221kb) |

Przedmiot rozeznania cenowego

Dostępne formaty: DOCX (224kb) |

Formularz rozeznania cenowego

Dostępne formaty: DOCX (220kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.