Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaproszenie do wzięcia udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie usługi ekspercko-doradczej

Zaproszenie do wzięcia udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie usługi ekspercko-doradczej

Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty na wykonanie usługi ekspercko-doradczej, polegającej na: 1. weryfikacji propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przygotowanych przez Zamawiającego: 2. przygotowaniu wytycznych do studiów wykonalności/ biznesplanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt 8. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający przeznaczy na realizację niniejszego zamówienia kwotę nie wyższą niż 150 000 zł brutto. Termin nadsyłania ofert: 10 czerwca 2015 r. do godz. 10.00 Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Dostępne formaty: PDF (5 076kb) |

Załącznik nr 1 wykaz usług

Dostępne formaty: DOC (62kb) |

Załącznik nr 2 wykaz osób

Dostępne formaty: DOC (65kb) |

Załącznik nr 3 formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (186kb) |

Załącznik nr 4 projekt umowy

Dostępne formaty: PDF (3 566kb) |

Załącznik nr 5 harmonogram prac nad kryteriami

Dostępne formaty: DOCX (27kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.