Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

W związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na wdrażaniu części osi priorytetowych Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur i Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata–2014-2020, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwraca się z prośbą o wycenę wartości wymienionego wyżej zamówienia, zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Niniejsza prośba nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy rozpoznaniu rynku. 

Obowiązuje do: 2015-07-20
Dostępne formaty: PDF (180kb) |

Załączniki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: PDF (300kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.