Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na zapewnienie zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej

Zapytanie ofertowe na zapewnienie zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas IX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020).

Termin wykonania usługi: 21 kwietnia 2016 r.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: DOC (285kb) |

Treść ogłoszenia

Dostępne formaty: DOCX (346kb) |

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (106kb) |

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOCX (109kb) |

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Dostępne formaty: DOC (125kb) |

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Dostępne formaty: DOCX (337kb) |

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dostępne formaty: DOCX (338kb) |

Załącznik nr 6 Propozycja menu

Dostępne formaty: DOC (275kb) |

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOCX (280kb) |

Załącznik nr 8 Protokół odbioru

Dostępne formaty: DOC (57kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.