Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe polegające na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej

Zapytanie ofertowe polegające na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas VI Posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji usługi 21 - 22 stycznia 2016 r.

Załączniki

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Dostępne formaty: DOC (176kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dostępne formaty: DOC (232kb) |

Załącznik 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (188kb) |

Załącznik 2 formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOCX (114kb) |

Załącznik 3 projekt umowy

Dostępne formaty: DOC (197kb) |

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełniania warunków

Dostępne formaty: DOC (161kb) |

Załącznik 5 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dostępne formaty: DOC (129kb) |

Załącznik 6 propozycja menu

Dostępne formaty: DOC (234kb) |

Załącznik 7 propozycja dodatkowych działań uatrakcyjniających uroczystą kolację

Dostępne formaty: DOC (142kb) |

Załącznik 8 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOC (130kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.