Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy opracowanych materiałów informacyjno-promocyjnych

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy opracowanych materiałów informacyjno-promocyjnych

Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę opracowanych graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Tremin składania ofert 21 października 2016 r.

Załączniki

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Dostępne formaty: PDF (390kb) |

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: PDF (356kb) |

Odpowiedzi na pytania wykonawców cz.2

Dostępne formaty: DOC (269kb) |

Odpowiedzi na pytania wykonawców cz.1

Dostępne formaty: DOC (268kb) |

Zapytanie ofertowe

Dostępne formaty: DOC (323kb) |

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (316kb) |

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (299kb) |

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dostępne formaty: DOC (273kb) |

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOC (275kb) |

Załącznik 5 Projekt umowy

Dostępne formaty: DOC (144kb) |

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dostępne formaty: DOC (300kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.