Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia „Ocena projektów unijnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia „Ocena projektów unijnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia „Ocena projektów unijnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020“.

 

Komunikat z 17 listopada 2016 dotyczący wybory najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Advisor Consulting Daniel Budaj, ul. Limanowskiego 25/4, 10-342 Olsztyn. Zamawiający wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Obowiązuje od: 2016-11-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (276kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dostępne formaty: DOCX (347kb) |

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostępne formaty: DOCX (146kb) |

Formularz oferty

Dostępne formaty: DOCX (112kb) |

Wykaz przeprowadzonych szkoleń

Dostępne formaty: DOC (177kb) |

Wzór umowy

Dostępne formaty: DOCX (59kb) |

Upoważnienie

Dostępne formaty: DOCX (135kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.