Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej.

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020).

Termin wykonania usługi 22 czerwca 2016r.

 

Załączniki

Zawiadomienie

Dostępne formaty: DOC (277kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dostępne formaty: DOCX (347kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (108kb) |

Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOCX (109kb) |

Wzór umowy

Dostępne formaty: DOC (236kb) |

Protokół odbioru

Dostępne formaty: DOC (58kb) |

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Dostępne formaty: DOCX (337kb) |

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.

Dostępne formaty: DOCX (338kb) |

Propozycja menu

Dostępne formaty: DOC (280kb) |

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym.

Dostępne formaty: DOCX (280kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.