Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego z zakresu języka angielskiego podczas VI Posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz spotkaniu przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Termin usługi 20-22 stycznia 2016 r.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: DOC (180kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu

Dostępne formaty: DOC (224kb) |

Załącznik 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (157kb) |

Załącznik 2 formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOCX (118kb) |

Załącznik 3 projekt umowy

Dostępne formaty: DOC (187kb) |

Załącznik 4 oświadczenie o spełniania warunków

Dostępne formaty: DOC (161kb) |

Załącznik 5 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dostępne formaty: DOC (130kb) |

Załącznik 6 wykaz osób

Dostępne formaty: DOC (140kb) |

Załącznik 7 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOC (131kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.