Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na kampanię promocyjną RPO WiM 2014-2020

Zapytanie ofertowe na kampanię promocyjną RPO WiM 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert na kampanię promocyjną dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Termin przyjmowania ofert 25 sierpnia 2016r. do godziny 12:00.

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostępne formaty: DOC (277kb) |

Odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców

Dostępne formaty: DOCX (225kb) |

Zaproszenie do składania ofert

Dostępne formaty: PDF (369kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: PDF (551kb) |

Formularz oferty

Dostępne formaty: DOC (414kb) |

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dostępne formaty: DOC (404kb) |

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Dostępne formaty: DOC (414kb) |

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dostępne formaty: DOC (406kb) |

Projekt umowy

Dostępne formaty: DOC (455kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.