Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie oceny projektów pod względem formalno-merytorycznym – 23.01.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 23 stycznia 2017 r., w sprawie przyjęcia listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym złożonych w ramach konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/16 żaden ze złożonych wniosków nie został pozytywnie oceniony.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS