Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana załączników nr 13 i 14 – 16.03.2017 r.

W dokumentacji konkursowej dokonano zamiany dwóch załączników – nr 13 i 14 do regulaminu konkursu, ponieważ zawierały błędne wpisy dotyczące kryterium merytorycznego punktowego nr 4. Aktualne, skorygowane załączniki mają treść zgodną ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych. 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 13 – 16.03.2017 r.

2017-03-16

Załącznik nr 14 – 16.03.2017 r.

2017-03-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS