Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków wybranych do dofinansowania – 19.04.2017 r.

18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16.

Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach konkursu, decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwiększono kwotę alokacji do 9 858 366,56 PLN.

 

 

Pliki do pobrania

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

2017-04-19

Skład Komisji Oceny Projektów

2017-04-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS