Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 28 kwietnia 2017 r.

Pytanie 1:

Czy w ramach projektu wydatkiem kwalifikowalnym jest zarówno audyt energetyczny ex-ante wykonany przed realizacją projektu oraz zadeklarowany audyt ex-post po realizacji projektu?

Odpowiedź:

Audyt energetyczny ex-ante  jak i ex-post w projektach objętych de minimis będzie kosztem kwalifikowalnym, natomiast w projektach objętych pomocą publiczna będzie kosztem niekwalifikowalnym (brak spełnienia efektu zachęty).

 

Pytanie 2:

Załącznik nr 3 do Regulaminu instrukcja wypełniania załączników. Czy dla inwestycji z zakresu Głęboka, kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwości wymiany ciepła, w tym zastosowania OZE, koniecznym jest dołączenie do wniosku któregoś z dokumentów. Przedsiębiorca chce zgłosić do konkursu obiekt zabytkowy.

Odpowiedź:

W Instrukcji wypełnienia załączników na str.10 znajduje się szczegółowy opis, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinasowanie w zależności od rodzaju inwestycji oraz tego czy projekt wymaga pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy, czy też nie.

„3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć w przypadku projektu, w ramach którego realizowane będą roboty budowlane.

Wnioskodawca nie ma obowiązku przedstawienia nw. dokumentów, w przypadku gdy realizuje projekt infrastrukturalny, który uzyskał już pozwolenie na budowę (dotyczy wszystkich pozwoleń na budowę przewidzianych w ramach projektu) i załączył je do Wniosku o dofinansowanie projektu (nie dotyczy poddziałania 1.3.4)…….”

Jeżeli obiekt podlega ochronie konserwatorskiej, to proszę pamiętać o zachowaniu właściwej procedury (uzgodnienia z konserwatorem).

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.