Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie – 2.06.2017 r.

W konkursie nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 złożone zostały 63 projekty, a łączna kwota dofinansowania, o którą wnioskują przedsiębiorcy, wynosi ponad 130 milionów złotych.

 

Pliki do pobrania

Lista złożonych projektów

2017-06-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS