Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 7 sierpnia 2017 r.

Czy w Poddziałaniu 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką można sfinansować prace B+R przez pracowników beneficjenta w schemacie B „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R i w schemacie C „Kontrakt B+R”?

Zgodnie z opinią otrzymaną od Instytucji Zarządzającej finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników beneficjenta wpisuje się w zakres wsparcia jedynie w ramach Schematu B. Dofinansowaniem w ramach Schematu C może być objęty zakup usług, technologii i wiedzy, co oznacza, że beneficjent zobowiązany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru. Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS