Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 7 sierpnia 2017 r.

Czy zakup rowerów elektrycznych w ramach Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP może być wydatkiem kwalifikowanym?

Zgodnie z wytycznymi programowymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.4.4 wydatki poniesione na zakup wszelkich środków transportu nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS