Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zarządzanie finansami w projektach unijnych - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 m.in.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych, przedsiębiorców.

Tematem szkolenia jest „Zarządzanie finansami w projektach unijnych”.

Termin i miejsce szkolenia - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

16 października 2017 r. w godzinach 8.45 – 14.00

Olsztyn – Hotel Park, Al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

Program szkolenia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu do 12 października 2017r. na adres a.maron@warmia.mazury.pl
  • Potwierdzenie mailowe dot. zakwalifikowania się przesłane zostanie po zakończeniu rekrutacji.
  • Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej instytucji mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby. Kolejne zgłoszone osoby z danej instytucji wpisywane będą na listę rezerwową.

Zgłoś nieobecność

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

email: a.maron@warmia.mazury.pl  tel. 89 512 51 88

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2017-08-31

Program szkolenia

2017-08-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS