Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Kolejne wnioski skierowane do etapu negocjacji – konkurs z działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Informujemy, iż w dniach 31.07.2017–18.08.2017 r. ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-00.IZ-28-001/17 podlegało 16 wniosków, z których 9 zostało skierowanych do etapu negocjacji.

Do wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione w ww. terminie Instytucja Organizująca Konkurs wysłała pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje). Jednocześnie informujemy, iż to była ostatnia tura wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich negocjacji zostanie przygotowany wniosek do Zarządu WWiM oraz projekt uchwały wraz z listą rankingową projektów – przewidywany termin posiedzenia Zarządu WWiM, na który zostanie złożony ww. wniosek to pierwsza połowa października br.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS