Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana załączników: Wzór umowy o dofinansowanie projektu i Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie – 02.10.2017 r.

Z uwagi na zaistniałą omyłkę pisarską (błędna data na pierwszej stronie dokumentów) w Załączniku nr 15 Wzór umowy o dofinansowanie projektu i Załączniku nr 18 Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/17 z dnia 28.02.2017 r., opublikowanych  w dniach 19.09.17 r. oraz 28.09.2017 r. poprawiono ww. załączniki.

 

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-10-02

Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie

2017-10-02

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-10-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS