bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014–2020

Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących włączenia społecznego.

Uwagi do zmian zaproponowanych w Wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu do 25 października 2017 r. na adres e-mail: anna.komorowska@mr.gov.pl.

Dla ułatwienia dołączamy wersję dokumentu pokazującą naniesione zmiany.

Pliki do pobrania

Projekt zmiany wytycznych (wersja jednolita)

2017-10-10

Projekt zmiany wytycznych (wersja rejestruj zmiany)

2017-10-10

Formularz zgłaszania uwag

2017-10-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS