Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie zmian załączników do konkursu – 11.10.2017 r.

W związku ze zmianami w dokumentacji konkursowej, tj. Instrukcji zabezpieczenia, umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM na lata 2014–2020 oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu, mogących stanowić załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16, informujemy, że powyższe zmiany mogą być wprowadzone jedynie do konkursów, w których ocena projektów nie została jeszcze zakończona. W ramach przedmiotowego konkursu (podzielonego na rundy), ocena projektów w większości z rund została zakończona, a projekty wybrane do dofinansowania.

Wobec powyższego, na obecnym etapie, nie ma możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji konkursowej, a tym samym Komunikat z dnia 19.09.2017 r. dotyczący Aktualizacji załączników do Regulaminu konkursu, nie ma zastosowania dla projektów złożonych w VIII rundzie w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.