Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.3

Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim (konkurs numer RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/15)

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-01-15
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na tworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim.

Konkurs numer RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/15

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) oraz w wersji papierowej, wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (2 egzemplarze) - osobiście, kurierem lub pocztą.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

  • indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalnościgospodarczej,
  • grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

  • wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia,

  • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

W zakresie planowanej interwencji premiowani będą uczestnicy, którzy w ramach utworzonej działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce/miejsca pracy.
 

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w rozdziale III regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 527 636 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 12 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 15 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale IV regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, I piętro, pok. 1
  • telefonicznie: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo: k.dobrenko@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.