Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

6 tematów, 21 terminów – bezpłatne szkolenia dla beneficjentów!

Województwo Warmińsko-Mazurskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa, we współpracy z firmą AKADEMIA EUROKADRY, zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020) do udziału w darmowych jednodniowych szkoleniach, finansowanych ze środków unijnych.

 

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY!

Miejsce szkoleń:
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn

 

  • Rozliczanie i realizacja projektów z EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 4.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017

 

  • Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 8.01.2018, 22.01.2018, 23.01.2018, 24.01.2018, 25.01.2018

 

  • Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
    (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 5.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 20.12.2017

 

  • Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 22.11.2017, 29.11.2017, 30.11.2017, 1.12.2017

 

  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Terminy: 21.11.2017, 28.11.2017

 

  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

       Terminy: 20.11.2017, 27.11.2017

 

Jeśli jesteś zainteresowany darmowymi szkoleniami, kliknij wybrany termin – znajdziesz tam szczegółowe informacje.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS