Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje regulaminu konkursu z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/17, dotyczącego Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania:

  • Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

 

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do dnia 14 listopada br. do godz. 14:00 na adres e-mail: n.szydlowska@warmia.mazury.pl

 

  1. Projekt Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/17
  2. Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/17
  3. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2020 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS