Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o projektach po ocenie kryteriów mertyorycznych – lista cząstkowa nr 1

6 listopada 2017 r. Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie przyjął uchwałą cząstkową listę projektów nr 1 ocenionych formalno-merytorycznie w ramach konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/17. Żaden z projektów znajdujących się na liście cząstkowej nr 1 nie został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów merytorycznych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS