Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wyniki naborów z działania 10.4 – 21.11.2017 r.

Informujemy, że 20 listopada 2017 r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Poniżej zamieszczamy cząstkowe Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów ze wskazaniem tych, które wybrano do dofinansowania w ramach II rundy naboru oraz zbiorcze Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów ze wskazaniem tych, które wybrano do dofinansowania, łącznie w ramach I i II rundy naboru we wszystkich konkursach.

Wyniki konkursów – II runda:

Jednocześnie informujemy, że w ramach konkursu nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-002/17 – II runda, żaden projekt nie uzyskał dofinansowania.
 
Wyniki konkursów – I i II runda:

 
Skład Komisji Oceny Projektów:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.