Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego – 21.11.2017 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.

W związku z niewystarczającym poziomem alokacji projekt złożony w ramach konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 nie został wybrany do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

2017-11-21

Skład Komisji Oceny Projektów

2017-11-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.