Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Fundusze bez barier – działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji w projektach finansowych z EFRR

 

Skorzystaj z webinarium z ekspertem. Szkolenie adresowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)


Temat webinarium: Fundusze bez barier – działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji w projektach finansowych z EFRR

Ekspert: Piotr Kowalski, Fundacja Spółdzielnia Socjalna „FADO” – członek zarządu Spółdzielni Socjalnej „FADO”. Specjalista z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Współautor podręcznika dotyczącego wdrożenia Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


Termin i miejsce szkolenia

12 grudnia 2017 roku w godzinach 11.00–11.45


Program szkolenia

Podczas webinarium dowiesz się, jakie są podstawowe założenia projektowania uniwersalnego. Ekspert dokona analizy potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem rodzajów niepełnosprawności oraz potrzeb związanych z fizycznym dostępem do budynku, a także z komunikacją. Podczas wykładu ekspert zada pytania angażujące uczestników czatu do dyskusji. Omówione zostaną zagadnienia neutralności w projektach, a także tematy dotyczące dostępności obiektów istniejących i obiektów projektowych. Na zakończenie zaplanowano sesję pytań, w trakcie której ekspert odpowie na pytania uczestników.


Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Otrzymanie zaproszenia mailowego. W zaproszeniu zostanie umieszczony link do strony internetowej, na której odbędzie się webinarium.


Więcej informacji

e-mail: webinarium@aplan.nazwa.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS