Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i wydłużenie terminu składania wniosków – 16.01.2018 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów z 26 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. oraz przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na lipiec 2018 r. Powyższa zmiana uwarunkowana jest prośbą Wnioskodawcy w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowych, która uniemożliwia terminowe złożenie wniosku.

Zmiany Regulaminu konkursu obowiązują od 16 stycznia 2017 r. i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-01-16

Ogłoszenie konkursu

2018-01-16

Uchwała

2018-01-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS