bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie w powiecie elbląskim poświęcone RPO WiM 2014–2020 z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina

Ramowy program spotkania

poświęconego funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Starostwo Powiatowe w Elblągu

15.02.2018 r., godzina 10:00

 

 10.00–10.20             Otwarcie spotkania Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Maciej Romanowski, Starosta Elbląski

10.20–10.40             Możliwości  dofinansowania przedsiębiorstw ze środków RPO WiM 2014–2020, Urszula Sudnikiewicz-Piekarska przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie S.A.

10.40–11.00             WA-MA FUR System – refundacje szkoleń dla właścicieli firm i ich pracowników, Małgorzata Wasyluk, przedstawiciel departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11.00–11.20            Fundusze na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, Dorota Solnicka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11.20–11.40            Fundusze na realizację programów zdrowotnych, Dorota Solnicka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11.40–12.00            Wsparcie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków RPO WiM 2014–2020, Grażyna Kanownik, przedstawiciel departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Przedstawiciele jednostek wdrażających oraz Punktu Informacji Funduszy Europejskich będą do dyspozycji uczestników  po części prelekcyjnej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS