bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje indywidualne z Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, 20 lutego r. w Olsztynie

Informacje o spotkaniu

UWAGA ZMIANA MIEJSCA!!!

 Zapraszamy na konsultacje indywidualne w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ul. Głowackiego 17  w Olsztynie, sala 206 (Wejście od strony Teatru Lalek).

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia  konkursu:

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/18, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:

  • Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
  • Ogłoszenie konkursu dnia 28.02.2018r.
  • Nabór od 30.03.2018r. do 19.04.2018r.

Konkurs skierowany jest do:

  • podmiotów leczniczych;
  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
  • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

 

Termin i miejsce spotkania

20 lutego 2018 r. w godzinach 10.00-14.00,

Koszary Funka, ul. Kasprowicza 4 Olsztyn

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 lutego 2018 r. godz. 15.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS