Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie w olsztyńskim starostwie poświęcone RPO WiM 2014–2020 z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina

Ramowy program spotkania

poświęconego funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

 

14 marca 2018 r., godzina 13:00

 

13.00–13.20             Otwarcie spotkania Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Chyziak, Starosta Olsztyński

13.20–13.40             Fundusze wspierające powrót lub wejście na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi, Tomasz Szarek, Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

13.40–14.00             Środki na aktywne i zdrowe starzenie się, Marta Kowalska, Kierownik Biura Planowania i Naboru Wniosków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14.00–14.20              Fundusze na profilaktykę raka szyjki macicy, Marta Kowalska, Kierownik Biura Planowania i Naboru Wniosków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-    Mazurskiego w Olsztynie

14.20–14.40             Sesja pytań i odpowiedzi

 

Podczas spotkania do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz konsultanci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich udzielający informacji na temat Funduszy Europejskich.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 8 marca pod numerem 89 521-05-41 lub e-mail: ipr@powiat-olsztynski.pl

 

Pliki do pobrania

Agenda spotkania

2018-03-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS