Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i wydłużenie terminu składania wniosków – 26.03.2018 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów z 30 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

W związku z tym, że 30 marca 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie będzie możliwości złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 26 marca 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-03-26

Ogłoszenie

2018-03-26

Uchwała

2018-03-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS