Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu – 27.03.2018 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia i Regulaminu konkursu w zakresie przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z marca 2018 r. na kwiecień 2018 r.

Zmiana terminu wynika z konieczności doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz z problemów technicznych z Repozytorium danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które jest narzędziem on-line, służącym do udostępniania ekspertom dokumentów do oceny.

Powyższe zmiany obowiązują od 26.03.2018 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-03-28

Ogłoszenie

2018-03-28

Uzasadnienie zmian

2018-03-28

Uchwała

2018-03-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.